Thursday, January 11, 2018

TAHBIBUL LUGHAH

LAPORAN : TAHBIBUL LUGHAH

Objektif:
a) Menarik minat pelajar untuk mempelajari bahasa Arab.
b) Menghidupkan iklim bahasa Arab di sekolah.
c) Membolehkan murid membentuk budaya dan tingkahlaku positif dan mengamalkan nilai-nilai murni.

Maklumat Pelaksanaan :
Aktiviti : Tahbibul lughah
Tarikh :  11/1, 15/1, 18/1, 22/1 dan 29/1/2018
Tempat : Anjung Arabi, SMK Jalan Bukit
Sasaran : Semua murid tingkatan 1
Perbelanjaan: Tiada

Laporan Aktiviti :
1.          Murid diberi kertas edaran nota supaya memudahkan dan mempercepatkan mereka menghafal perkataan.
2.          Murid melakonkan setiap dialog yang mereka berlajar di hadapan kelas secara berpasangan.
3.          Murid menyanyi lagu-lagu dalam bahasa Arab yang diubahsuai dengan perkataan atau ungkapan yang telah dipelajari.

Kekuatan:
1.          Penyediaan LCD di dalam bilik ini memudahkan guru melaksanakan PdPc yang berasaskan ICT.
2.          Murid memberi kerjasama yang baik apabila diminta melakonkan dialog-dialog tertentu.

Kelemahan:
1.       Suara murid perlahan dan mereka malu-malu untuk bercakap Arab.

Penambahbaikan:

1.          Menyediakan pembesar suara untuk sesi dialog antara murid.


No comments:

Post a Comment