Thursday, April 14, 2016

Kursus Kepimpinan Ketua Dan Penolong Ketua Tingkatan Sesi 2016

Kursus Kepimpinan Ketua Dan Penolong Ketua Tingkatan Sesi 2016 telah dijalankan pada 9 April 2016.
Program Kursus Kepimpinan Ketua Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan merupakan salah satu daripada program-program yang dirancang oleh Unit Hal Ehwal Murid dengan kerjasama Unit Bimbingan dan Kaunseling bersama Badan Disiplin SMK Jalan Bukit.
Program ini diharapkan dapat mencapai objektif berikut:
*Melahirkan peserta-peserta yang berketrampilan, berdisiplin serta mampu membina jati diri yang berkarisma sebagai Pemimpin Masa Depan Yang Unggul.
*Memberi pendedahan ilmu yang bermanfa’at kepada semua peserta untuk menjadi pemimpin yang jujur serta ikhlas dalam memikul tanggungjawab yang diamanahkan.
*Menggalakkan ketua dan penolong ketua tingkatan supaya celik akal, berfikir secara positif dan sentiasa berusaha menjadi pemimpin yang boleh dipercayai dan dicontohi oleh rakan sekelas serta rakan sebaya yang lain.
*Menjana keyakinan diri dalam kalangan ketua dan penolong ketua tingkatan agar berani memikul tanggungjawab seperti yang diharapkan oleh pihak sekolah.
*Membentuk Generasi Murid Bakal Pemimpin Masa Depan Yang Cemerlang Tanpa Dadah.
Program ini diketuai oleh Pn Siti Aula guru bimbingan dan kaunseling SMKJB yang banyak pengalaman dalam mengendalikan aktiviti ELAS.  Pelbagai pengisian aktiviti telah disusun dan diatur seperti ceramah kepimpinan dan aktiviti-aktiviti yang berbentuk simulasi .
Unit Bimbingan Dan Kaunseling mengucapkan terima kasih kepada pentadbir ,guru-guru dan anak anak PRS yang terlibat secara langsung dalam menjayakan program ini.
Minda Cergas Tanpa Dadah,
Bersama Membentuk Generasi
Bebas Dadah.
Bergerak senada d'Bukit dipersada

No comments:

Post a Comment