Wednesday, April 1, 2015

NIE (Newspaper In Education)

Pada 26 MAC 2015 yang lalu, Panitia Bahasa Inggeris SMK Jalan Bukit telah menganjurkan NIE (Newspaper In Education). Program ini diadakan di Dewan Ilmu, SMK Jalan Bukit. Ko ordinator yang hadir merupakan bekas guru di sekolah ini iaitu Puan Mallika Vasugi. Puan Hajjah Roslina Omar, Pengetua SMK Jalan Bukit, turut hadir dan memberi galakan  dan motivasi kepada murid-murid serta guru-guru agar menjalankan program NIE di kelas masing-masing. 
Antara objektif program ini ialah: 
i.    Merangsang minat yang tinggi dalam kalangan pelajar. 
ii.   Menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman serta corak         pemikiran  dan oleh itu mengurangkan pelbagai gerak lisan daripada pelajar. 
iii.  Membekalkan satu dasar untuk perkembangan pemelajaran pelajar dan oleh        itu menjadikan pelajaran mereka lebih kekal. 
iv.  Menyediakan pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan mudahnya       melalui cara-cara lain. 
v.   Menolong pelajar dalam kefahaman dan oleh itu mempercepat       perkembangan perbendaharaan kata. 
vi.  Menawarkan pengalaman yang sebenar dan dengan demikian       merangsangkan kegiatan seorang pelajar. 
vii.  Mendorong pelajar untuk menyiasat dan dengan demikian menambahkan        bacaan sukarela.  
Kepelbagaian kaedah dalam mengajar adalah penting. Kaedah-kaedah yang digunakan dalam menjalankan program NIE ini adalah berpusat kepada pelajar dan guru sebagai fasilitator, yang lebih menjurus kepada pembudayaan pemikiran pelajar yang kreatif dan inovatif.  Para pelajar akan merasa seronok belajar apabila guru menggunakan pelbagai pendekatan dalam pengajaran. Keseronokan dalam menjalankan aktiviti  akan  menyebabkan  mereka  minat  untuk  belajar dan guru dapat menerapkan input-input berkaitan dengan kreativiti dan inovasi dalam PdP,  supaya nanti institusi sekolah bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik semata-mata tetapi seorang pelajar yang kompeten, inovatif, kreatif dan berkebolehan dalam usaha membangun modal insan minda kelas pertama, seterusnya, memenuhi keperluan Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. 

No comments:

Post a Comment