Friday, February 2, 2018

PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) PANITIA MATEMATIK

LAPORAN  PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)
PANITIA  MATEMATIK TAHUN 2018  KALI-1

Objektif:
a) Guru-guru bekerja secara kolaboratif serta berterusan  untuk mencapai teknik pdp   berkesan
b) Guru bersama-sama mempelajari teknik-teknik penggunaan kalkulator secara efisien

Maklumat Pelaksanaan :
Aktiviti             : Tunjuk cara dalam pengajaran (lesson demonstration)
Tarikh              : 2 Februari 2018 ( Jumaat )
Tempat             : Anjung Algebra
Sasaran            :  Semua guru matematik sesi pagi dan petang
Perbelanjaan     : Tiada

Laporan Aktiviti :
Perkongsian ilmu daripada guru yang berpengalaman iaitu Pn Sim Kay Shu tentang teknik penyelesaian persamaan linear dan kuadratik dengan menggunakan kalkulator

Kekuatan:
1. Penceramah berpengalaman
2. Teknik yang menarik dan mudah difahami

Kelemahan:
 Kekangan masa
Penambahbaikan:
Teknik-teknik PLC  yang perlu di praktikkan  ialah
a)     Pengajaran bersama rakan guru ( team teaching )
b)     Tunjuk cara dalam pengajaran ( lesson demonstration )
c)     Sistem sokongan rakan sekerja ( buddy support system )

d)     Pengajaran secara kolaboratif ( Collaborative teaching )

No comments:

Post a Comment