Tuesday, February 22, 2011

Maklumat Am

VISI SEKOLAH

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI SEKOLAH

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti


Piagam Pelanggan

Kami berusaha untuk memberi perkhidmatan berkualiti dan adil kepada semua pelanggan :

1. Memberi Peluang pembelajaran serta mengembangkan potensi pelajar.

2. Memastikan kebajikan staf diutamakan.

3. Melayan ibubapa / penjaga / komuniti dengan mesra.

4. Memastikan dasar dan arahan kerajaan dilaksanakanSEJARAH SEKOLAH

Sejarah SMK Jalan Bukit bermula pada April 1962 yang mulanya sekolah ini adalah sebuah Sekolah Pelajaran Lanjutan untuk menampung murid-murid yang gagal dalam peperiksaan memasuki sekolah menengah (Malaysian Secondary School Entrance Examination). Pada peringkat awalnya, sekolah ini tidak mempunyai bangunan tersendiri dan hanya mempunyai seorang pengetua, 2 orang guru pelatih, 5 orang guru pelatih Pelajaran Lanjutan dan 150 pelajar, terpaksa menumpang 4 buah bilik darjah di SMK Tinggi Kajang. Setelah hampir setahun sekolah ini beroperasi, seramai 5 orang pelajar iaitu 2 orang pelajar lelaki dan 3 pelajar perempuan telah lulus dalam peperiksaan MMSEE dan dapat melanjutkan pelajaran ke SMK Tinggi Kajang dan SMK Convent Kajang.

Pada 1 Oktober 1964, 2 blok bangunan telah siap di bina, tetapi sekolah ini masih berfungsi sebagai Sekolah Pelajaran Lanjutan. Pada penghujung tahun itu, sekolah ini hanya mampu melahirkan seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan yang lulus dalam peperiksaan L.C.E. Selepas itu, bangunan SMK Jalan Bukit yang terdiri daripada 2 blok bangunan dan 10 bilik darjah menjadi amat penting sekali bagi menampung pelajar-pelajar lanjutan terutamanya kepada mereka yang datang dari SRJK Tamil dan SRJK Cina.

Pada 1 Januari 1985, sekolah ini mula berfungsi sebagai sekolah bantuan penuh kerajaan dengan pelbagai jurusan dalam bahasa Inggeris serta asas kepada wujudnya SMK Jalan Bukit. Sebagai sekolah bantuan penuh kerajaan, sekolah ini menerima pelajar-pelajar dari SRJK Cina, SRJK Tamil dan Sekolah Kebangsaan dari kawasan Semenyih, Kajang dan Bangi. Berikutan dengan fungsi sekolah ini sebagai sekolan bantuan penuh kerajaan maka sekolah ini diberi nama Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (Inggeris) Jalan Bukit atau HillStreet Lower Secondary School.

Pada tahun 1976, bermulanya kelas Tingkatan Empat Sastera. Sebelum ini mereka yang lulus L.C.E dihantar ke SMK Tinggi Kajang, SMKJ (Cina) Yu Hua dan SMK Convent Kajang. Pada tahun 1977, buat pertama kalinya sekolah ini telah mengeluarkan pelajar-pelajar lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pada tahun 1983, kelas Tingkatan Empat Aliran Sains dimulakan sehingga ke hari ini dan menjadikan sekolah ini setaraf dengan sekolah-sekolah menengah yang lain di Daerah Hulu Langat. Pada tahun 1973 atas kepentingan Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Kabinet yang memastikan semua sekolah menengah menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar, maka Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (Inggeris) Jalan Bukit bertukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Bukit.

No comments:

Post a Comment